Kinderversjes

Heksenwerk

Bar en boos! Bar en boos!
Weer acht heksen werkeloos!
Wrattelien en Lammegien,
Snottegien en Wubbelien, Snibbela en Pimpela
en ook Aukje en Katrien,
ze leefden slechts voor gif en pest,
luister dus met eerbied naar hun droef protest!

‘We wiggelen en warrelen en sneven steen en been!
Zo zonder ons is niks meer nors,
waar moet dat nou toch heen?
Eerst bilden we en bulgden we
en tietelden de zaak;
nu snarsen we en dompen slechts
en sensen nooit meer raak…

Bedroef, bedroef, we zijn nog jong
en stillen nog niet graag en
warren heel diep in de put;
toveren slechts voor flut en blut
en niet voor echte plaag.

Blak! Blak! Wat een mak,
Platte platte biggelkak,
werk is ’s heksen lust en lak!

Geen tovertroep, geen treiterwerk?
We kallen nog tot elf… Bokkenklop?
Dan geigen we voor ons zelf!
Ja, dan geigen we voor ons zelf!