Joodse Huizen deel 4

Met de serie verhalenbundels Joodse Huizen, Verhalen over vooroorlogse bewoners wordt geprobeerd de geschiedenis levend te houden aan de hand van de adressen waar voor de oorlog Joodse gezinnen hebben gewoond. Aan elk van die huizen wordt ruim aandacht geschonken, in de vorm van een verhaal over de bewoners en hun leven voor de oorlog. Verhalen die vroeg of laat toch ook weer over de oorlog gaan. Joodse Huizen moet een steeds verder uitdijende reeks worden over het Joodse leven

Lees verder

Boevenpak

Hun vader is een edelman, hun moeder bijna heilig maar voor hun criminele kroost is niets en niemand veilig: Willem, Wardje, Koos en Bartje hebben alle vier een diep verdorven hartje. Al in de luiers echte boeven trachtten zij elkaar in slechtheid af te troeven; zij maakten hun arm moedertje het leven tot een hel, ze moeten wel geboren zijn met strepen op hun vel. Als peuters waren ze zo druk, zo wreed, zo niet te stuiten slecht dat ze

Lees verder

De kabouterdief

Pol brengt de zomervakanties door op een kleine camping aan zee waar zijn ouders een caravan hebben. Er zijn alleen meisjes van zijn leeftijd. Die zijn dit jaar alleen nog geïnteresseerd in elkaar. Pol hoort er niet meer bij. Zijn eeuwige bloedneuzen maken hem extra verlegen. Hij is dan ook dolblij als hij een nieuwe buurjongen krijgt. Het is een rare jongen die nergens zin in heeft en alles belachelijk maakt. Ook de sprookjestuin van tante Mijntje, een van de

Lees verder

Samen weer aan tafel

Met de tentoonstelling Explosiegevaar in het Verzetsmuseum wordt de geschiedenis van een verzetsdaad tegen het naziregime aanschouwelijk gemaakt. Het Stadsarchief van Amsterdam besteedt aandacht aan de effecten en blijvende gevolgen van dit regime. Klik hier om het artikel in Kring Magazine Mei-Juni 2018 p. 33 te lezen.

Lees verder

Koken in een andere keuken

Bij het Stoelenproject, avonden nachtopvang voor dak- en thuislozen aan de Marnixstraat, wordt elke avond gekookt door vrijwilligers. Renée ging mee met een kookploeg van De Kring. Klik hier om het artikel in Kring Magazine Januari-Februari 2017 p. 18-20 te lezen.

Lees verder

Diner & toneel

Gouden kans voor Kringleden: een kaartje voor een populaire (dus vaak uitverkochte) voorstelling van Toneelgroep Amsterdam; korting op het kaartje én een inleiding op de voorstelling tijdens een gezamenlijk diner op De Kring. Deze formule komt uit de koker van Paméla Menzo, opvolgster van Marieke Noren. Het lijntje vanuit De Kring naar de schouwburg lag er al wel, maar was verwaterd en Paméla, zelf afkomstig uit de theaterwereld, ging buurten bij de afdeling publiciteit van Toneelgroep Amsterdam (TGA) om de relatie nieuw leven in te blazen. Ze werd enthousiast ontvangen en boekte resultaat:

Lees verder

Festina lente

Help ik ben verdwaald. Geef mij goede raad. Wie in deze door drukte en snelheid beheerste samenleving de weg dreigt kwijt te raken, kan het beste terugvallen op de in spreuken en gezegden neergeslagen kennis en wijsheid van vroeger tijden. Klik hier om het artikel in Kring Magazine September-Oktober p. 43-45 te lezen.

Lees verder